Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.04.05

Medlemsansökan

Ifylld ansökan skickas via post eller digitalt till kansliet.

2024.03.21

Uppförandekod

För Teknikföretagens Branschgrupper AB (TE BRG) är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller siginom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera fri konkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd. Teknikföretagens Branschgrupper har därför i januari 2015 antagit följande uppförandekod, […]

2024.03.21

Etiska regler

Information om APPLiAs etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet Över tiden förekommer olika typer av kontakter mellan företag och personer i företag och med anledning av detta uppkommer alltid frågor om i vilken omfattning det är tillåtet med: Institutet mot mutor har på sin hemsida vägledande etiska regler som bygger på internationella […]

2024.03.21

Personuppgiftspolicy

APPLiA värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina […]