Eco-design och politiska regelverk kräver nya lösningar

Under de kommande åren väntas vi se flera politiska regelverk som berör bland annat hushållsapparater. Men ibland står lagstiftningar i strid med varandra vilket i sig kan innebära svårigheter för såväl konsumenter som återförsäljare/leverantörer att hitta de optimala lösningarna. Applias ordförande Matts Spångberg belyser regelverkets svagheter.

Ökad reparbarhet är ett tydligt område där det ska vara lättare för konsumenten att få sina produkter reparerade över tiden. I grunden är kravet positivt, men det finns en baksida. Äldre produkter som innehåller exempelvis förbjudna kemikalier som freon, eller produkter som inte är energieffektiva är inte alltid lönsamma och hållbara att reparera. I dessa fall kan med andra ord en tydlig avrådan från att reparera vara mest gynnsamt för miljön.

Rutavdraget har inte fått samma genomslag i vår bransch jämfört med många andra. Anledningen är troligtvis att endast arbetskostnaden i konsumenternas hem utgör underlag för skatteavdraget. Om politiker vill driva ökad reparerbarhet borde med andra ord i stället hela reparationskostnaden utgöra underlag för skatteavdraget. I flera fall, inte minst på landsbygden, kan resekostnaden vid reparationen utgöra en väsentligt högre kostnad än arbetskostnaden i konsumentens hem.

Sänk momsen
Rutavdraget är administrativt krångligt för flera företag och i andra branscher, till exempel vid cykelreparationer, har man infört en lägre momssats för reparation av dessa produkter. Högst sannolikt skulle lägre moms vara ett väsentligt bättre för att öka antal reparationer på hushållsprodukterna än rutavdraget.

Med andra ord – det väsentliga över tid är att lagstiftarna på miljöområdet inte stiftar lagar som står i konflikt med varandra och därmed riskerar att vi inte når miljönytta utan i stället ser till helheten och vad som är praktiskt genomförbart, med ett konsumentfokus.

/Matts Spångberg, Applia


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket