Nyheter

2023.08.29

Byggmaterial bidrar till nedgång i inflationstakt 

Byggbolagens kostnader för material ligger inte längre och spär på inflationen. För vissa varugrupper är vi på prisnivåer vi inte sett sedan innan pandemin. Det visar den senaste redovisningen från SCB av Byggkostnadsindex för flerbostadshus.  Byggmaterialkostnaderna för Sveriges byggentreprenörer sjunker nu ordentligt och landade på årsbasis (juli 2022-juli 2023) på knappa plus 0,9 procent. Kostnaderna […]

Läs mer om Byggmaterial bidrar till nedgång i inflationstakt 
2023.07.13

Statistiken ljusnar – vändning på gång?

Ny statistik från APPLiA visar att en vändning kan vara på gång i branschen. Detsamma gäller för detaljhandeln i stort. Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpandepriser ökade med 6,2 procent jämfört med fjolåret och sällanköpsvaruhandeln med 1,6 procent.  Branschens statistik för maj kännetecknas av en viss grad av återhämtning. För de tyngre vitvarorna (MDA) ligger […]

Läs mer om Statistiken ljusnar – vändning på gång?
2023.06.08

Så gick det för detaljhandeln och branschen i april

Dystra siffror i handeln och låst kapital hos konsumenterna. Nu är den senaste statistiken för detaljhandeln och vitvarubranschen sammanställd. Applia ger dig analysen och framtidsutsikterna.  Hushållen amorterar  Hushållens konsumtion backar nu i alla de branscher som nådde rekordnivåer under pandemin. Speciellt utmärkande är hemelektronik, hushållsmaskiner, byggvaror och möbler, som ofta konsumerats med lånade eller sparade […]

Läs mer om Så gick det för detaljhandeln och branschen i april
2023.04.18

Sällanköpshandeln minskade i februari 

För hela detaljhandeln i Sverige minskade försäljningsvolymen i februari med 9,4 procent jämfört med motsvarande månad 2022 i både okorrigerade och kalenderkorrigerade tal, meddelade SCB i förra veckan. Sällanköpsvaruhandeln (där bland annat vitvaror ingår) minskade med 10,9 procent och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, minskade med 8,3 procent mot februari 2022.  Inflationen ger handeln en något mindre […]

Läs mer om Sällanköpshandeln minskade i februari 
2023.04.18

Nästa stopp: Återhämtning

I tuffa ekonomiska tider konsumerar vi nya, billigare varumärken eller köper de märkesprodukter vi verkligen litar på. I alla fall enligt analysföretaget Growth from Knowledge (GfK) senaste digitala seminarium om konsumentteknik och konsumtionsvaror.  Den 29 mars 2023 arrangerade GfK ett seminarium med rubriken ”State of Consumer Technology and Durables Webinar – Next stop recovery?” där […]

Läs mer om Nästa stopp: Återhämtning
2023.03.22

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren under pandemin ligger det samlade branschvärdet för branschens stora vitvaror och de mindre hushållsapparaterna drygt 18 procent sämre, se diagrammet ovan. Även jämfört med 2019 når årets januari inte upp till den nivå som marknadsförsäljningen […]

Läs mer om Tuff inledning på året för branschen 
2023.02.22

Rekordökning för byggkostnader  

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att byggkostnadsindex stigit kraftigt och årstakten nu uppgår till 16,3 procent. Siffror vi inte sett sen 1970-talet i Sverige. Stigande räntor är en viktig förklaring till uppgången.   Statistiska centralbyrån (SCB) har nyligen släppt sifforna för utvecklingen av byggkostnaderna till och med januari 2023. SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus har stigit […]

Läs mer om Rekordökning för byggkostnader  
2023.02.22

Rekordåren under pandemin återgår till det normala 

I vår extrautgåva av APPLiAnytt kunde vi läsa om hur marknadsutvecklingen 2022 gestaltat sig gentemot rekordåren under pandemin. Under pandemiåren 2020 och 2021 ökade vår marknadsomsättning med oerhört starka 20 procent gentemot närmaste ”normalår” utan pandemi, det vill säga 2019. Detta trots omfattande problem med komponentbrist och logistik, som tidvis ledde till leveransproblem för både […]

Läs mer om Rekordåren under pandemin återgår till det normala 
2023.02.07

Branschåret 2022 slutade i moll

År 2022 avslutades med en decembermånad som spelade i molltoner när det gäller marknadsutvecklingen för vitvaror och hushållsapparater. Med drygt minus 24 procent i månaden december drogs det ackumulerade årsresultatet ner gentemot föregående år till minus 13,3 procent. Det är en betydligt sämre utveckling jämfört med utvecklingen under de båda rekordartade pandemiåren 2021 och 2020. […]

Läs mer om Branschåret 2022 slutade i moll
2023.01.24

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit hög takt under både 2022 och det kommer att fortsätta på denna höga nivå under 2023 enligt Boverkets prognos. Båda åren kan det komma att färdigställas över 60 000 bostäder, varav över 30 000 hyresrätter […]

Läs mer om Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder
2022.11.23

SCB: Antal påbörjade bostäder sjunker

I Sverige påbörjades byggandet av 43 750 bostäder under årets tre första kvartal, vilket är nio procent lägre jämfört med samma period 2021. Jämfört med 2020 är det ändå ett högre utfall – då påbörjades 39 930 bostäder i flerfamiljshus och småhus. SCB skriver i sitt pressmeddelande att ”av de påbörjade lägenheterna finns cirka 34 200 i […]

Läs mer om SCB: Antal påbörjade bostäder sjunker
2022.11.15

Boverket: Ras för byggandet av bostäder nästa år

Boverket levererar en dyster prognos gällande nyproduktion av bostäder kommande år. De samlade investeringarna i bostäder, lokaler och anläggningar i Sverige väntas krympa med nästan tio procent under nästa år vilket går att jämföra med siffrorna från finanskrisen 2009 då de sjönk med cirka 12%.   Diagram: Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad, med osäkerhetsintervallKälla: […]

Läs mer om Boverket: Ras för byggandet av bostäder nästa år