Nyheter

2022.11.01

Black Friday – rysare eller succé i år?

Spekulationerna kring hur årets Black Friday kommer att falla ut i vår egen bransch och i andra branscher pågår hett bland kännare, tyckare och media. Bland företagen inom detaljhandeln är spänningen stor på hur konsumenterna kommer att agera på de förväntade prisutspelen från de olika aktörerna. Applianytt har därför förhört sig runt och kollat vad […]

Läs mer om Black Friday – rysare eller succé i år?
2022.10.31

Vad förväntas av sista kvartalet 2022 i branschen?

Om 2020 var pandemiåret som fick oss att ändra våra konsumtionsmönster så var 2021 året som kännetecknades av logistikkaos och komponentbrist men också en rekordtillväxt i vår bransch. Nu blir nog 2022 året som kommer att kännetecknas av totalkaos. Inflationen stiger. Kronan försvagas. Energipriserna rusar. Mindre konsumtionsutrymme. Och nu är vi redan inne i fjärde […]

Läs mer om Vad förväntas av sista kvartalet 2022 i branschen?
2022.08.23

Antalet påbörjade nya bostäder faller

Statistiska Centralbyrån släppte vecka 34 sin rapport om antalet påbörjade bostäder inom landet i nyproduktion. Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret 2022, visar statistiken. Det är en minskning med cirka 11 procent jämfört med samma period 2021, då 34 826 lägenheter påbörjades. I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 […]

Läs mer om Antalet påbörjade nya bostäder faller
2022.08.23

Uppåt för branschen i höst?

Det väntar en höst som sannolikt kommer att innebära en hel del utmaningar för den svenska samhällsekonomin, handelns utveckling och inte minst vår egen bransch. APPLiAnytt har sammanställt några av utsagorna från Konjunkturinstitutet, Svensk Handel och två av våra medlemsföretag som en indikation på hur vår bransch kommer att påverkas.    KI: Konjunkturutsikterna har försämrats […]

Läs mer om Uppåt för branschen i höst?
2022.08.17

Byggkostnaderna fortsätter att öka

Det samlade byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 14,6 procent i juli i år jämfört med juli 2021. För juni var motsvarande ökningstakt 14,1 procent meddelade SCB i måndags. Det är den största förändringen i årstakt sedan 1980.

Läs mer om Byggkostnaderna fortsätter att öka
2022.07.04

Experterna: Handeln får en bra sommar – hösten blir deppigare

Konjunkturinstitutet släppte förra veckan en prognos som kraftigt sänkte förväntningarna på svensk ekonomi. Inflationen, som är den högsta på 30 år, väntas stiga ytterligare, samtidigt som hushållens köpkraft väntas minska och räntorna tar ett rejält kliv uppåt. Inte de bästa förutsättningarna för en framgångsrik sommar för branschvarorna, eller hur? Men lyssnar man på HUI:s och […]

Läs mer om Experterna: Handeln får en bra sommar – hösten blir deppigare
2022.06.22

Maj – en tuff månad maj för branschen

Fortfarande har branschen en bättre utveckling än jämförelseåret 2020, men gentemot föregående pandemiår 2021 förlorar branschen nu mark. Samlat vitvaror (MDA) och hushållsapparater (SDA) ligger vi värdemässigt efter årets första fem månader 3,8 procent under samma period förra året.   Hela sällanköpshandel backar Handelsrådet inom HUI presenterade idag hur det första kvartalet rullat på för […]

Läs mer om Maj – en tuff månad maj för branschen
2022.06.22

Ordförande har ordet: Stark retail i juli/wholesale är ”out of office”

Vad kan vi förvänta oss av sommaren förutom sol och sand mellan tårna? Ordförande Kent Oderud har tittat på sommarens siffror från försäljningen 2021. Vi vet ju att juli är en stark retailmånad för vitvaror och elektronikvaror med ett månadsindex av 8 procent (2021) av årsförsäljningen. Kunderna finns där i hög grad för att uppdatera […]

Läs mer om Ordförande har ordet: Stark retail i juli/wholesale är ”out of office”
2022.05.24

Trög april för branschen

Det blir alldeles klart att branschutvecklingen inte klarar av att nå föregående års rekordsiffror under detta år. Men jämfört med 2020 ser siffrorna fram till april fortsatt positiva ut.

Läs mer om Trög april för branschen
2022.05.23

Minskad byggtakt under det första kvartalet 2022

Statistiska Centralbyrån presenterade i veckan antalet påbörjade bostäder i Sverige under det första kvartalet. Rapporten visar att det påbörjades nyproduktion av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022.

Läs mer om Minskad byggtakt under det första kvartalet 2022
2022.05.04

5,1 miljoner bostäder i landet

SCB meddelade i sin årsrapport att bostadsbeståndet per den 31 december 2021 i Sverige nu var nära att passera 5,1 miljoner bostäder – antalet bostadslägenheter i de olika bostadsformerna uppgick nämligen till 5 096 007 bostäder.

Läs mer om 5,1 miljoner bostäder i landet
2022.04.27

Totalmarknad 2021 i konsumentvärde och antal

APPLiAnytt kan nu presentera de slutgiltiga marknadssiffrorna i både värde och volym gällande totalmarknaden för vitvaror och hushållsapparater under 2021 i Sverige.

Läs mer om Totalmarknad 2021 i konsumentvärde och antal