APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget

Elektronikbranschens vd Pernilla Enebrink skriver idag tillsammans med APPLiAs ordförande Kent Oderud i Altinget om den omdebatterade Elektronikskatten. Gemensamt anser vi att skatten är krånglig och att de administrativa kostnaderna för bolagen är så pass höra att de inte gör de avdrag de har rätt till.

En skatt utan miljödrivande effekt och som är starkt inflationsdrivande, dels till följd av sin utformning, dels på grund av att skatten sedan några år tillbaka årligen räknas upp utifrån KPI. Att avskaffa elektronikskatten skulle därmed även fungera som en inflationsbekämpande åtgärd.

I dag får vi veta om regeringen levererar på sina löften!

Läs hela debattartikeln här.

 


Nyheter


Dyson är nya medlemmar i APPLiA

1978 blev James Dyson frustrerad över att hans dammsugare fungerade allt sämre. Han plockade isär den och upptäckte att påsen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Applias kommentarer till regeringens budget

Högkostnadsskyddet för elkostnader ligger utanför budgeten. Utgångspunkten i budgeten är att inflationen ökar och den ekonomiska utvecklingen blir svag innebärande

APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget

En skatt utan miljödrivande effekt och som är starkt inflationsdrivande, dels till följd av sin utformning, dels på grund av

Moms – ett hinder för ett cirkulärt samhälle

Moms – mervärdesskatt – hanteringen av denna kan vara en nyckel till ett mer cirkulärt beteende bland medborgarna i vårt