APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget

Elektronikbranschens vd Pernilla Enebrink skriver idag tillsammans med APPLiAs ordförande Kent Oderud i Altinget om den omdebatterade Elektronikskatten. Gemensamt anser vi att skatten är krånglig och att de administrativa kostnaderna för bolagen är så pass höra att de inte gör de avdrag de har rätt till.

En skatt utan miljödrivande effekt och som är starkt inflationsdrivande, dels till följd av sin utformning, dels på grund av att skatten sedan några år tillbaka årligen räknas upp utifrån KPI. Att avskaffa elektronikskatten skulle därmed även fungera som en inflationsbekämpande åtgärd.

I dag får vi veta om regeringen levererar på sina löften!

Läs hela debattartikeln här.

 


Nyheter


Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024

Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var