Nyheter

2022.09.05

”Elektronik­skatten är politisk green­washing”

Företag anklagas ibland för greenwashing. Mindre uppmärksammat men lika allvarligt är politisk greenwashing – reformer som beskrivs som gröna utan grund. Ett tydligt exempel är elektronik­skatten. Regeringen har marknadsfört den som en miljöskatt, men i praktiken är den bara ett sätt för staten att samla in pengar, utan någon positiv effekt på miljön. Trots att flera myndigheter […]

Läs mer om ”Elektronik­skatten är politisk green­washing”
2022.07.04

Kartläggning: Partierna alltmer kritiska till elektronikskatten

Elektronikskatten har mött hård kritik sedan den infördes 2017. Redan innan skatten infördes varnade Skatteverket för skattens utformning. 2020 genomförde Skatteverket och Kemikalieinspektionen en utvärdering av skatten som slog fast stora brister. Men hur starkt är stödet för skatten idag? APPLiA har låtit gå igenom riksdagspartiernas officiella ställningstaganden och intervjuat partiernas talespersoner. Kritiken har växt Det […]

Läs mer om Kartläggning: Partierna alltmer kritiska till elektronikskatten
2022.04.27

Ordförande har ordet: Lekstuga kring elektronikskatten

Nu får det vara slut på lekstugan! Elektronikskatten kommer att ha ändrats hela åtta gånger sedan starten 2017. Ändringar som får tunga administrativa och kostsamma konsekvenser för berörda företag och konsumenter.

Läs mer om Ordförande har ordet: Lekstuga kring elektronikskatten

APPLiAs remissvar om Elektronikskatten

Den 19 april skickade vi in vårt remissvar på ”En enklare och tydligare kemikalieskatt” där vi konstaterar att det tydligt visas att lagens syfte inte uppnås, vilket även utredande myndigheter vid flera tillfällen konstaterat, och därför bör elektronikskatten tas bort. Avsikten med en miljöskatt måste vara att driva förändring mot miljömål, inte generera kontinuerliga inkomster […]

Läs mer om APPLiAs remissvar om Elektronikskatten
2022.04.13

Sjunde ändringen av Elektronikskatten

Finansdepartementet presenterar nu ett nytt förslag på ändringar av elektronikskatten. Ändringen är den sjunde större ändringen i ordningen och medför ytterligare administration för företagen. Här går vi igenom förslaget steg för steg.

Läs mer om Sjunde ändringen av Elektronikskatten
2022.03.30

Uppföljning elektronikskatten – del 3

APPLiAnytt kan nu avslöja hur mycket (eller hur lite) de utländska e-handlare, som levererar hemelektronik, vitvaror och dammsugare till svenska konsumenter, betalar i elektronikskatt (LSKE) – och det är försummande lite. Lagen som kom till i oktober 2020 fungerar inte för att minska den konkurrensmässiga snedvridningen!

Läs mer om Uppföljning elektronikskatten – del 3
2022.03.23

Uppföljning av elektronikskatten – del 2

APPLiAnytt fortsätter att skärskåda den hårt kritiserade Elektronikskatten (LSKE) och rapporterade i del 1 (som du kan ta del av här) att statskassan stärkts med 1,7 miljarder i extra skatteintäkter från de berörda branscherna under 2021.

Läs mer om Uppföljning av elektronikskatten – del 2
2022.03.16

Uppföljning av elektronikskatten – del 1

APPLiAnytt fortsätter vår skärskådning av den hårt kritiserade Elektronikskatten (LSKE) och kan nu presentera hur statskassan stärkts av 1,7 miljarder extra skatteintäkter från de berörda branscherna under 2021 – en ökning på 3 procent gentemot 2020 – utan att miljönyttan påvisbart påverkat.   APPLiAnytt följer upp hur Elektronikskatten påverkat vår bransch och de andra berörda […]

Läs mer om Uppföljning av elektronikskatten – del 1
2022.02.16

Remissgenomgång – överindexering av elektronikskatten

Som tidigare rapporterat har den omdebatterade elektronikskatten varit ute på remiss. Här sammanställer vi samtliga inkomna remissvar.

Läs mer om Remissgenomgång – överindexering av elektronikskatten

APPLiAs remissvar om överindexering av elektronikskatten

Regeringen har föreslagit att förutom den årlig uppräkning av elektronikskatten skall även ett ytterligare tillägg på skatten införas, s.k. överindexering med 2 procent.

Läs mer om APPLiAs remissvar om överindexering av elektronikskatten
2021.12.14

Ändrade skattesatserna för skatt på viss elektronik

Från och med den 1 januari 2022 ändras skattesatserna för skatt på kemikalier i viss elektronik. Här kan du hitta de ändrade skattesatserna.  

Läs mer om Ändrade skattesatserna för skatt på viss elektronik
2021.10.06

APPLiA i brett samarbete kring skatten på elektronik

Vi delar regeringens ambition om att minska användningen av farliga kemikalier i människors hemmiljö och att stimulera producenter att använda mer miljövänliga alternativa kemikalier i sina produkter. Kemikalieinspektionen (KEMI) och Skatteverket har dock i sin utredning[1] visat att den svenska skatten inte uppnått miljömålen då den i stort inte förändrat användningen av flamskyddsmedel i elektronik, […]

Läs mer om APPLiA i brett samarbete kring skatten på elektronik