Nyheter

2023.02.22

Ordförande: ”Ersätt elektronikskatten med EU-förordning” 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Den svenska elektronikskatten infördes 2017 med målet att minska exponeringen för de flamskyddsmedel som finns i elektronik och innehåller klor-, brom- och/eller fosforföreningar. Både Kemikalieinspektionen och Skatteverket har konstaterat i sina utvärderingar av skatten att den inte har uppnått den […]

Läs mer om Ordförande: ”Ersätt elektronikskatten med EU-förordning” 
2022.12.20

Elektronikskatten – detta händer 2023…

Den 13 december antog riksdagen budgetpropositionen innehållandes de förändringar av elektronikskatten som aviserats redan av den förra regeringen. Dessförinnan, den 26 oktober, hade riksdagen sagt nej till en årlig överindexering på 2 procent utöver den årliga KPI-indexering som gäller för elektronikskatten. De partier som röstade bort överindexeringen sågade också elektronikskatten verbalt i riksdagsdebatten. Ändå är […]

Läs mer om Elektronikskatten – detta händer 2023…
2022.12.06

Ändrade skattesatser / elektronikskatten

Nu har de nya skattesatserna för elektronikskatten (som tidigare återfanns i regeringens budgetproposition) bekräftats av Skattemyndigheten och finns nu tillgängliga på Skatteverkets hemsida. Dessa är uppräknade med KPI-index och gäller från den 1 januari 2023 för alla skattskyldiga av denna punktskatt. De nya skattesatserna: Vitvaror:   12kr/kg (tidigare 11kr/kg) Övriga elektronikvaror: 181kr/kg (tidigare 166kr/kg) Maximalt skattebelopp 497kr/vara […]

Läs mer om Ändrade skattesatser / elektronikskatten
2022.11.15

APPLiAs kommentarer till regeringens budget

Applia konstaterar i likhet med det flesta att det är en återhållsam budget som lades fram. Även regeringen har själva benämnt den som åtstramande. De har bland annat uttryckt att fokus i budgeten är att stötta svenska hushåll och företag och störst reformutrymme är sänkt skatt på bensin och diesel samt höjd A-kassa. Högkostnadsskyddet för […]

Läs mer om APPLiAs kommentarer till regeringens budget
2022.11.15

Elektronikskatten – nya uppräknade skattesatser

Tidigare år har de nya skattesatserna och takbegränsningarna för LSKE-skatten (elektronikskatten på vitvaror och hemelektronik) nästkommande år presenterats väldigt nära inpå årsskiftet från Skatteverket. Bakgrunden är ju den årliga uppräkningen med KPI, som riksdagen beslutat om tidigare. Det beslut som riksdagen tog den 26 oktober gällde förslaget om en ytterligare uppräkning med 2 procent på […]

Läs mer om Elektronikskatten – nya uppräknade skattesatser
2022.11.08

Ordförandes reflektion efter besked om elektronikskatten

Idag presenterades regeringens första budget efter Tidöavtalet. I opposition hade Moderaterna och Sverigedemokraterna lovat att slopa Elektronikskatten vid ett regeringsskifte ett löfte som nu ser ut att brytas i och med dagens budgetbesked. Läs APPLiAs ordförande Kent Oderuds reflektioner efter beskedet nedan.  Trots åratal av kritik från de nuvarande regeringspartier och dess stödparti mot elektronikskatten […]

Läs mer om Ordförandes reflektion efter besked om elektronikskatten
2022.11.08

APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget

En skatt utan miljödrivande effekt och som är starkt inflationsdrivande, dels till följd av sin utformning, dels på grund av att skatten sedan några år tillbaka årligen räknas upp utifrån KPI. Att avskaffa elektronikskatten skulle därmed även fungera som en inflationsbekämpande åtgärd. I dag får vi veta om regeringen levererar på sina löften! Läs hela […]

Läs mer om APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget
2022.10.26

Riksdagen röstar nej till justering av elektronikskatten

”Första steget mot ett avskaffande av elektronikskatten” – så kommenterar APPLiA Sveriges ordförande Kent Oderud riksdagens beslut att stoppa BNP-indexeringen av elektronikskatten vid årsskiftet. Sveriges Riksdag beslutade idag onsdagen den 26 oktober att avvisa den förra regeringens förslag att lägga en tvåprocentig extra indexhöjning av elektronikskatten, på toppen av den redan rullande inflationsbaserade årsvisa höjningen, […]

Läs mer om Riksdagen röstar nej till justering av elektronikskatten
2022.10.25

Efter påtryckningar: Skatteutskottet säger nej

Skatten på viss elektronik (bl.a. vitvaror, IT och annan hemelektronik) infördes i juli 2017 och har sedan dess utsatts för stark kritik från myndigheter, företag och organisationer. Det har endast lett till att skatteupplägget ändrats flera gånger sedan införandet och höjningar av skatten har skett med mellan 40-50 procent. De ständiga ändringarna tyder på att […]

Läs mer om Efter påtryckningar: Skatteutskottet säger nej
2022.09.14

APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister

Vem som tillträder som miljöminister är i skrivande stund oklart – men vem det än blir så får denne en möjlighet till en bra start i det nya värvet genom att ha vårt öppna brev på skrivbordet redan från start. Hårt kritiserad elektronikskatt En insikt om att dagens hårt kritiserade elektronikskatten är kontraproduktiv och enbart […]

Läs mer om APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister
2022.09.07

Elektronikskatten – överlever den riksdagsvalet?

Bland alla de frågor som debatterats under valkampanjen så har inte direkt elektronikskatten varit på första plats. Frågan har dock berörts flera gånger i samband med utspel kring både flygskatt och plastpåseskatt då dessa finns i kategorin över vilka dess miljöpåverkan ifrågasatts. Frågan är nu om elektronikskatten kommer att överleva nästa regeringsbildning?     Valutgången […]

Läs mer om Elektronikskatten – överlever den riksdagsvalet?
2022.09.06

Förändringar av elektronikskatten hos Lagrådet

Under sommaren har Sveriges regering lämnat flera förslag om förändringar av elektronikskatten till Lagrådet i form av en lagrådsremiss. Det tyder på viss brådska och att man planerar att lägga fram en proposition om detta till riksdagen så snart valet är över. APPLiAnytt har tittat närmare på lagrådets svar.   Lagrådet har snabbt besvarat lagrådsremissen […]

Läs mer om Förändringar av elektronikskatten hos Lagrådet