Nyheter

2014.04.02

Kundens ansvar att ta del av produktinformation

En konsument köpte en inbyggnadsfrys och i produktspecifikationen angavs mått för frysen. Kunden har utgått från angivit mått när de planerat utbytet av frys i befintligt kök. Vid leverans konstaterar kunden att kylaggregatet är placerat under frysen, vilket i sig leder till att frysens mått i praktiken höjs med 10 centimeter. Kunden måste anlita en […]

Läs mer om Kundens ansvar att ta del av produktinformation
2014.03.04

Bevisbördan efter garantitidens utgång

I maj köpte konsumenten en kombinerad kyl/frys med 1 års garanti. I januari, 18 månader senare, upptäcker konsumenten en stor isfläck i kylskåpet, och i anslutning till isfläcken finns ett litet hål. Reparatören som kontrollerar skåpet upptäcker att det läcker gas från hålet. Konsumenten hävdar ursprungligt fel och kräver utbyte. Företaget hävdar att om det […]

Läs mer om Bevisbördan efter garantitidens utgång
2014.01.24

Konsument förlorar ärende om sprucken häll

En konsument hävdar garanti på en häll som har spruckit efter 8 månader och kräver reparation eller utbyte. Företaget har angivit att hällen var felfri vid leverans och har fungerat felfritt under 8 månader. Det finns ingen dokumentation att hällar skulle spricka av egen spänning. ARN avslår kundens begäran och konstaterar att det utifrån inlämnade […]

Läs mer om Konsument förlorar ärende om sprucken häll